skrzyżować


skrzyżować
Skrzyżować, krzyżować z kimś szablę (szable), szpadę (szpady), miecz (miecze)
a) «stoczyć, toczyć z kimś walkę na białą broń»: Rzymianie oglądali się trwożliwie dokoła i nie chcieli się bić, dopiero gdy z tłumu zaczęły padać gniewne okrzyki: „Tchórze! Na stos z nimi” – skrzyżowali miecze. H. Rudnicka, Uczniowie.
b) «rozpocząć, rozpoczynać z kimś zaciekły spór, ostrą polemikę»: (...) a oni skrzyżowali szable i teraz nie obchodzą ich losy firmy, tylko wykazanie swojej wyższości nad przeciwnikiem. Roz bezp 1999.
Skrzyżować (z kimś) spojrzenia zob. spojrzenie.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • skrzyżować — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}krzyżować II {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}skrzyżować {{/stl 13}}{{stl 8}}{z kimś} {{/stl 8}}szable [szpady] {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • skrzyżować — dk IV, skrzyżowaćżuję, skrzyżowaćżujesz, skrzyżowaćżuj, skrzyżowaćował, skrzyżowaćowany rzad. skrzyżowywać ndk VIIIa, skrzyżowaćowuję, skrzyżowaćowujesz, skrzyżowaćowuj, skrzyżowaćywał, skrzyżowaćywany 1. «złożyć, ułożyć coś na krzyż» Skrzyżował… …   Słownik języka polskiego

  • skrzyżować się — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}krzyżować się {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • skrzyżować się — Czyjeś oczy, spojrzenia skrzyżowały się, spotkały się «jakieś osoby spojrzały na siebie w tym samym momencie»: Siedział w kącie pokoju. Gdy weszłam, nasze spojrzenia skrzyżowały się, a serca zabiły mocniej. Mamo 5/1996 …   Słownik frazeologiczny

  • krzyżować się – skrzyżować się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o czymś poruszającym się lub traktowanym jakby było w ruchu: przybierać układ krzyża; stawać się ułożonym na krzyż : {{/stl 7}}{{stl 10}}Tu drogi krzyżują się. Jedna linia… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • spojrzenie — Skrzyżować, krzyżować (z kimś) spojrzenia «o dwóch patrzących osobach: spojrzeć, spoglądać na siebie równocześnie, w tym samym momencie»: – Pytam, czy to prawda?... Skrzyżowali spojrzenia. Sabina wytrzymała wzrok ojca, nie odpowiedziała. Nie… …   Słownik frazeologiczny

  • szpada — Skrzyżować, krzyżować z kimś szpadę (szpady) zob. skrzyżować …   Słownik frazeologiczny

  • szabla — przestarz. Roznieść (kogoś) na szablach «zabić kogoś, rozsiekać szablami»: Gdzie te czasy, kiedy garstka szlachciurów potrafiła roznieść na szablach kilka wsi. CKM 11/2000. Skrzyżować, krzyżować z kimś szablę (szable) zob. skrzyżować …   Słownik frazeologiczny

  • skrzyżowanie — n I 1. rzecz. od skrzyżować. 2. lm D. skrzyżowanieań «miejsce przecięcia się ulic, dróg biegnących w różnych kierunkach» Bezkolizyjne dwupoziomowe skrzyżowanie. Skrzyżowanie jednopoziomowe. Zainstalować światła na skrzyżowaniu ulic. Skrzyżowanie… …   Słownik języka polskiego

  • krzyżować — (z kimś) spojrzenia zob. spojrzenie. Krzyżować z kimś szablę (szable), szpadę (szpady), miecz (miecze) zob. skrzyżować …   Słownik frazeologiczny